Sidst opdateret d. 1 oktober 2023

Tårnborg Forsamlingshus bestyrelse

Formand: Mikael Klintskov

Næstformand:Carsten Kjær Johansen

Kasserer: Mikael Klintskov

Sekretær: Marianne Thor Jensen

Best. medlem: Malene Jensen

Best. medlem: Wendy Gundersen

Best. medlem: Theresa Kongslev Boalth

Suppleant: Michael Andersen

Suppleant: Birthe Hansen

Revisor: Colette Hejbøll Sørensen

Revisor: Bjørge Olsen

Revisor suppleant: Tage Bohn-Jespersen


Webmaster: Marianne Thor Jensen / Mikael Klintskov